Όροι Χρήσης Κουπονιών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

1.Τα κουπόνια διατίθονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για νέες ηλεκτρονικές αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος http://biketoys.gr . Στο κουπόνι αναγράφεται o μοναδικός κωδικός τον οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο «'Εχετε Εκπτωτικό Κουπόνι ή Δωροεπιταγή;» κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (check-out) προκειμένου η αξία του κουπονιού να αφαιρεθεί από το πληρωτέο ποσό στο καλάθι των αγορών σας.

2. Τα κουπόνια συνδέονται με την προωθητική ενέργεια newsletter και ισχύει για την αγορά των προϊόντων του biketoys.gr, σε κάθε περίπτωση το κάθε κουπόνι αναφέρει και σε ποιες κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3.Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 1 μήνα από την από την αποκτησή τους και δε θα γίνεται δεκτό εκτός/πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

4.Το κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κουπόνια διαφορετικής προωθητικής ενέργειας. Επίσης δεν μπορεί να συνδυαστεί με κουπόνια της ίδιας προωθητικής ενέργειας, δηλαδή μπορεί να γίνεται χρήση μόνο ενός κουπονιού ανά νέα ηλεκτρονική αγορά/παραγγελία και το κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

5.Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για προϊόντα που είναι ήδη σε έκπτωση ή προσφορά στο biketoys.gr.

6.Τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαργυρώνονται σε χρήματα.

7.Σε περίπτωση χρήσης του κουπονιού και εν συνεχεία ακύρωσης, είτε μερικώς είτε ολικώς, της παραγγελίας αγοράς, δεν επιστρέφεται η αξία του κουπονιού, αλλά το κουπόνι ακυρώνεται.

8. Η Εταιρία δε φέρει κάποια ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιαδήποτε απώλεια από τον παραλήπτη του κουπονιού, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης από αυτόν του κουπονιού για λόγο που δεν οφείλεται στην Εταιρεία.

9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την εξαργύρωσή τους. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης των κουπονιών πριν την εξαργύρωσή τους, θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της έναρξης ισχύος συμπληρωματικών ή τροποποιητικών ή καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας http://biketoys.gr που διαχειρίζεται η εταιρεία κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης πριν την εξαργύρωση των κουπονιών από τον χρήστη θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του παραλήπτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

10. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, ή τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών και να τερματίσει ή/και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους μετά από σχετική γνωστοποίηση στους κατόχους των κουπονιών, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας http://biketoys.gr. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας http://biketoys.gr του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά σε κάθε περίπτωση αποδοχή των μεταβολών αυτών.

11. Για κάθε απορία, ερώτημα σχετικά με τη χρήση του κουπονιού μπορείτε να απευθύνεστε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο sales@biketoys.gr ή τηλεφωνικώς στο Τμήμα Εξυπηρέτησης του Biketoys.gr στο +30 210 22 08 751.